Åpningstider

Mandag - fredag: 08:00 – 16:00

91 00 79 49

Sentralbord
Vakttelefon utenfor åpningstid: 45 46 52 69 klokken 0630-2130

  • 10 års erfaring fra barnehage, både på små og stor barns avdelinger. Jobbet som avdelingsleder og barnehagelærer 2 i flere år. Er nesten ferdig utdannet barnehagelærer. Studerer...

  • Barne og ungdomsarbeider Ferdig utdannet barne- og ungdomsarbeider juni 2020 2 års erfaring fra barnehage med svært gode referanser i forbindelse med utdanning. Har også erfaring fra familiebarnehage...

  •   5 års erfaring fra barnehage pluss 3 år som dagmamma. Har god erfaring fra både ordinær og familiebarnehager, har jobbet på både stor og småbarnsavdeling. Har...

  • Barnehageassistent Flere års erfaring fra barnehage, har også jobbet i familiebarnehage. Studerer nå 3 året jus ved siden av å ta oppdrag som vikar.  

  •   5 års erfaring fra barnehage, både på stor og småbarnsavdelinger. Har også jobbet i familiebarnehager, også i små enkelt grupper. Jeg er en sosial person som...

  • Barnehageassistent Jobbet flere år i barnehage med svært gode referanser. Studerer nå til å bli lærer, og tar oppdrag i barnehage ved siden av.